JOIN OUR MAILING LIST
News/Blog/Feedback


2012-11-30
Ministry featured in an article in THE VESSEL/ DIE ERDEKRUIK


Uittreksel uit die Die Erdekruik/The Vessel van Oktober/November 2012 (Bladsy 4)

’n Brief aan Die Erdekruik
Dirk Venter

By een van Die Erdekruik / The Vessel se koffie- en sjokoladeproe geleenthede wat onlangs by Mielé se vertoonlokaal in Brooklyn gehou is, is gaste getrakteer met koffie en sjokolade van hoogstaande gehalte. Dié geleentheid is gehou om vriende van Die Erdekruik bymekaar te bring en so ’n ietsie van die byna veertien¬jarige geskiedenis van die koerant met vriende en ondersteuners te deel. Aan God al die eer vir die pad wat Die Erdekruik tot hier geloop het. Ciska as die visie draer, vir wie God byna bo-natuurlik hiervoor toe-gerus het, was versigtig om al die eer aan God te gee.
By die geleentheid was daar ’n sterk bevestiging dat die beste egter nog voorlê. Na ’n bemoedigende woord deur Louwrens Swanepoel, het Arnold du Plessis, wie ’n sterk profetiese bediening het, ’n besonderse sarsie note op sy ramshoring geblaas. Dit het my daaraan herinner dat elke oorwinning, segetog en fees in die Ou Testament met ’n basuin (trompet, shofar of ramshoring) aangekondig is. Dus telkens ’n blaasinstrument, wat as’t ware diep vanuit die mens se binneste geblaas word. Inderdaad sal ook die wederkoms van ons Here Jesus Christus so met ’n blaasinstrument aangekondig word.
Die Erdekruik is vanjaar veertien. Daar is ’n besondere Bybelse betekenis aan die getal 14. Die getal 7 word allerweë beskou as die volmaakte getal en 14 = 7 X 2. Dit praat van ’n dubbele maat. Jakob moes veertien jaar vir Laban werk om Ragel se hand as vrou. Dit was die vrou vir wie hy lief was. Na veertien jaar was Jakob vry om tot sy eie reg te kom. Nie meer gebonde aan ’n juk van verpligting nie, was Jakob nou vry om van krag tot krag te groei. Die vreugde, vry¬heid (en verantwoordelikheid) was nou syne en die Here het hom laat uitbrei en hom geseën met alles waaraan hy sy hand geslaan het.
Ek glo dat Die Erdekruik, en spesifiek Ciska as die geroepene hiertoe, ’n nuwe era van groei en uitbreiding betree waardeur die Koninkryk van God gevoed en uitgebrei sal word. Die geskal van die ramshoring lei hierdie fees en segetog profeties in.
Ek en die hele ‘Erdekruik-vriendekring’ wens Ciska en haar span alle voorspoed en seën toe.
 


Back Back to top